EN in English

Dzimtes konstruēšana II (2014)

dzimtes-konstruesana-2Dzimtes konstruēšana II. Sast. Ilze Jansone, Deniss Hanovs, Kārlis Vērdiņš. Rīga: Avens un partneri, 2014.

Sekojot 2013. gadā izdotās grāmatas „Dzimtes konstruēšana” tradīcijai, arī šajā zinātnisko rakstu krājumā sastādītāji centušies demonstrēt dzimtes plašās lokālās un sfēriskās ietekmes, ietverot savos pētījumos dažādus mākslas veidus, reliģisko un psiholoģisko problemātiku un sadzīviskus jautājumus.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 12:41:02