EN in English

Dzimtes konstruēšana (2013)

Dzimtes konstruēšana. Sastādītāji: Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš. Rīga: Avens un partneri, 2013.

Krājumā apkopoti raksti par Latvijas kontekstā aktuāliem, līdz šim retāk pētītiem dzimtes studiju jautājumiem. Krājuma sastādītāju mērķis ir uzsvērt dzimtes studiju daudzšķautņainību – šie jautājumi atspoguļoti no vēsturiskās, literatūrzinātnes, teoloģijas un reliģijpētniecības, socioloģijas, psiholoģijas un mītu pētniecības aspektiem, tādējādi ļaujot lasītājam iedziļināties jau zināmajā, kā arī dodot iespēju paplašināt diskusiju par dzimtes studiju jautājumu pētniecību Latvijā.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 12:18:07