EN in English

​Žogi Rīgas brīvostas kaimiņapkaimēs

Delfas Universitātes žurnāla Writingplace Journal jaunākā numura interneta versijā (6, 2022) publicēts LFMI Kultūras, sabiedrības un vides nodaļas vadošās pētnieces Daces Bulas raksts Sites of Narrativity and Spatial Debate: Fences in the Riga Port Neighbourhoods (Narativitātes un telpisku debašu vietas: žogi Rīgas ostas apkaimēs). Raksts tika izstrādāts pērn sekmīgi pabeigtajā projektā Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē. Savukārt šis projekts iekļāvās Eiropas mēroga pētnieciskās sadarbības tīklā — COST programmā Writing Urban Places: New Narratives of European Cities (Pilsētvietu rakstība: Eiropas pilsētu jaunie naratīvi). Jaunais žurnāla numurs ietver minētās COST programmas dalībnieku pētījumus. Tas pieejams šeit: No. 6 (2022): Meaningfulness, Appropriation and Integration of/in City Narratives | Writingplace (tudelft.nl).

Pēdējo reizi labots: 17.05.2022 20:09:23