EN in English

Zita Kārkla piedalās konferencē, kas veltīta mātbūšanai

Zita Kārkla piedalās konferencē "Thinking through Motherhood: Images, Experiences and Narratives Across Time" (Pārdomājot mātbūšanu: tēli, pieredzes un stāstījumi cauri laikiem).

No 23. līdz 25. janvārim Viļņā (Lietuvā) notiek starptautiska konference, kas veltīta mātbūšanai. Tajā piedalās arī LU LFMI pētniece Zita Kārkla ar referātu “Vulnerability and Interdependence: Matrifocal Narratives in Contemporary Latvian Literature” (Neaizsargātība un savstarpējā atkarība: matrifokālie stāstījumi mūsdienu latviešu literatūrā).

Konferences programma pieejama šeit.

Dalība konferencē notiek ar projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” /CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) atbalstu.


Pēdējo reizi labots: 24.01.2024 12:27:59