EN in English

Zinātniskā konference "Jaunākie pētījumi par 18.–20. gadsimta mūziku Latvijā"

21.–22. aprīlī tiešsaistē Zoom platformā notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas organizēta zinātniskā konference "Jaunākie pētījumi par 18.–20. gadsimta mūziku Latvijā".

Konferencē piedalīsies Valsts pētījumu programmas projekta CARD (Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai*) divu apakšprojektu "Mūzika Latvijā 17.–19. gadsimtā: radošie procesi kultūras kontekstos" un "Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados un otrajā pusē: mazpētītie procesi, jautājumi, problēmas" pētnieki un viesi no partnerinstitūcijas LU LFMI, intensīvā divu dienu programmā iepazīstinot plašāku publiku ar aktuālajiem pētījumiem par tēmām, kas izgaismo Latvijas mūzikas kultūras daudzveidību, sākot ar dažādām ar sakrālo telpu saistītām muzikālām praksēm Latvijas teritorijā 18. gadsimtā un beidzot ar populāra džeza festivāla attīstību un nozīmi 20. gadsimtā.

Konferencē piedalās LU LFMI pētnieki muzikologi DR. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa ar referātu "18. gadsimta latviešu dziesmu grāmatas un dziedāšanas kultūra latviešu vidē" un Dr. art. Arnolds Laimonis Klotiņš ar referātu "20. gadsimta pirmās puses modernisma varianti pēckara trimdas latviešu komponistu jaunradē (1944–1951)".

Pilna konferences programma pieejama šeit.

Ja nepaguvāt reģistrēties Zoom tiešsaistei, konferenci varat sekot līdzi arī YouTube šeit:

21. aprīļa konferences links

22. aprīļa konferences links

*Projektu "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Konferences organizācijas komiteja:
Dr. art. Lolita Fūrmane,
Dr. art. Jānis Kudiņš,
Dr. art. Lauma Mellēna-Bartkeviča
Mg. art. Ilze Cepurniece

Pēdējo reizi labots: 20.04.2022 21:33:52