EN in English

Zaļais mantojums. Klimata pārmaiņu ietekme uz nemateriālo kultūras mantojumu (2022–2025)

Projekts: “Zaļais mantojums. Klimata pārmaiņu ietekme uz nemateriālo kultūras mantojumu” (GreenHeritage. The Impact of Climate Change on the Intangible Cultural Heritage)

Projekta Nr.: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1, No. 101087596

Īstenošanas laiks: 2022–2025

Kopējais projekta finansējums: 799 968 EUR

Projekta koordinatore LU LFMI: Rita Grīnvalde

Zinātniskā grupa: Kitija Balcare, Elīna Gailīte, Sandis Laime, Anita Vaivade

Projekta mājas lapa: https://greenheritage-project.eu/

Projekta mērķis ir izstrādāt holistisku, inovatīvu un iekļaujošu pieeju, lai izprastu klimata pārmaiņu tiešo un netiešo ietekmi uz nemateriālo kultūras mantojumu. Ar pētījuma rezultātiem un tēmu, kurai Eiropā tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, plānots iepazīstināt gan plašāku sabiedrību, gan īpaši akadēmisko vidi – studentus un pētniekus. Nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējas problēmas klimata pārmaiņu kontekstā tiks diskutētas ar dažāda līmeņa politiku veidotājiem un sabiedrisko sektoru. Projektu koordinē Itālijas Republikas Nacionālā pētniecības padome (Consiglio Nazionale delle Ricerche), projekta konsorcijā iesaistītas arī citas partnerinstitūcijas no Itālijas (Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali; Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), kā arī no Grieķijas (Πανεπιστήμιο Αιγαίου; Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της ΠΒΑ; Athens Lifelong Learning Institute; ReadLab), Spānijas (Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico), Beļģijas (Candide International BV) un Latvijas (LU LFMI).

Foto: Wikimedia Commons

Pēdējo reizi labots: 03.03.2023 16:21:59