EN in English

WALK projekts pētīs latviešu starpkaru kultūras attiecības ar urbāno modernitāti

2023. gadā LU Literatūras, folkloras un mākslas intitūts uzsāk jauna Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu “Pastaiga cauri laikam: Flanērisms un modernitāte Latvijas starpkaru kultūrā” (“Walking Through Time: Flânerie and Modernity in Latvian Interwar Culture”, abreviatūra – WALK) (lzp-2022/1-0505).

Pētnieku komandu veido literatūrzinātnieki Eva Eglāja-Kristsone un Artis Ostups, mākslas zinātnieces Aija Brasliņa un Sanita Duka, bet projektu vada literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš. Projekta uzmanības centrā literatūras un modernās pilsētas attiecības starpkaru periodā. Projekta ietvaros tiks izstrādāti akadēmiski un populārzinātniski raksti, tā noslēgumā sabiedrībai būs pieejama izstāde, kas iepazīstinās ar pētījuma rezultātiem starpdisciplinārā veidā. Tāpat projekta īstenošanas periodā pētnieki veidos lekcijas un citus pasākumus plašākai sabiedrībai.

Projekts koncentrējas uz flanēra un flanēzes figūrām – vientuļajiem lielpilsētas dzīves vērotājiem, kas kluvuši par modernitātes un tās ietekmētās literatūras un kultūras simboliem. Industrializācijas un urbanizācijas kontekstā flanērs ir svarīga figūra pirmkārt kā vīrieša tēls, kas 19. gadsimtā ienācis Eiropas pilsētu ainā, savukārt 20. gadsimtā tas kļuva par daudzu rakstnieku un mākslinieku izpētes objektu. Vērotājs (vai vērotāja), kas pastaigājas pilsētā, ir nesaraujami saistīts ar sava laika urbāno vidi, kas nemitīgi mainās un ietekmē subjekta pieredzi un identitāti. Projekta uzmanības centrā ir modernā pilsētas iemītnieka tēls, kas pēdējās desmitgadēs izpelnījies daudzu pētnieku uzmanību tādās disciplīnās kā literatūrzinātne, vēsture, antropoloģija un filozofija. Projekta komanda izzinās, kā latvieši sadzīvoja ar modernitātes straujo tempu un kā šī jaunā pieredze tika reprezentēta literatūrā, vizuālajā mākslā un autobiogrāfiskajā rakstniecībā.

Latvijas Zinātnes padomes finansētajā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā tika saņemts līdz šim augstākais iesniegumu skaits. No 600 iesniegtajiem projektiem tika atbalstīti 43 projektus, no tiem humanitārajās zinātnēs finansējumu ieguva vien četri projekti. Viens no tiem ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta projekts “Pastaiga cauri laikam: Flanērisms un modernitāte Latvijas starpkaru kultūrā” (lzp-2022/1-0505).Pēdējo reizi labots: 28.02.2023 11:05:20