EN in English

Signe Raudive saņēmusi Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrā

Latviešu Akadēmiskā Organizācija Zviedrijā 2017. gada septembrī piešķīrusi Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrā LU LFMI zinātniskajai asistentei Signei Raudivei par šogad Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē izcili aizstāvēto maģistra darbu "Jaunie autori latviešu padomju literatūrā: literārās darbības sākums totalitārā režīma apstākļos (1945–1956)".

Latviešu Akadēmiskā organizācija Zviedrijā (LAOZ) dibināta 1949. gadā Stokholmā. Tā piešķir balvas studentiem latviešu literatūrā, vēsturē un baletā. Kopš 1957. gada LAOZ atsevišķa nozare ir Studiju fonds, kas izsniedz atmaksājamu studiju atbalstu latviešu studentiem Zviedrijā un citās Rietumeiropas zemēs. Studiju fonda līdzekļi radās no organizāciju un atsevišķu personu ziedojumiem. Līdz ar Latvijas brīvības atgūšanu pavērās iespējas tieši atbalstīt arī Latvijas studentus, un valde jau 90. gadu sākumā mainīja statūtus, pārvēršot to par Stipendiju fondu. LAOZ tagad ik gadu piešķir neatmaksājamas stipendijas (balvas) latviešu studentiem. Pirmās balvas tika piešķirtas Latvijas studentiem, kas mācījās Zviedrijas augstākajās mācību iestādēs. Tagad balvas piešķir veiksmīgiem bakalaura vai maģistratūras studentiem kā Latvijā, tā arī Zviedrijā pēc balvu pieteikumu rūpīgas izvērtēšanas.

Pēdējo reizi labots: 01.10.2017 09:40:10