EN in English

Vasaras kurss “Nemateriālais kultūras mantojums un klimata pārmaiņas”

Aicinām apgūt vasaras kursu par nemateriālo kultūras mantojumu un klimata pārmaiņām, kas izstrādāts ERASMUS+ projektā “Zaļais mantojums. Klimata pārmaiņu ietekme uz nemateriālo kultūras mantojumu[1]. Kursu veido tiešsaistes lekcijas un divi klātienes semināri – pirmais norisināsies 29. augustā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3), bet otrais notiks 30. augustā Carnikavas Novadpētniecības centrā (Carnikavā, Jomas ielā 7).

Mācības paredzētas kultūras jomu un vides zinātnes studentiem, nozares profesionāļiem, nemateriālā kultūras mantojuma kopējiem un citiem interesentiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas.

Kursu dalībniekiem sev ērtā laikā jūlijā vai augustā jānoklausās tiešsaistes lekcijas un jāizpilda uzdevumi, savukārt 29. un 30. augustā jāpiedalās klātienes semināros. Mācības ir bez maksas. Tiešsaistes lekcijas notiks angļu valodā, savukārt semināri – latviešu valodā.

Sekmīgi nokārtojot mācību prasības, kursa dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecinājumu un 5 ECTS punktus no Egejas Universitātes (Grieķija).

Kursu veidojuši projekta “Green Heritage” partneri no Latvijas, Grieķijas, Itālijas, Spānijas un Beļģijas, lai pievērstu uzmanību klimata pārmaiņu tiešajām un netiešajām ietekmēm uz nemateriālo kultūras mantojumu un tā ilgtspējai. Latviju projektā pārstāv LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Aicinām pieteikties dalībai vasaras kursā līdz šī gada 17. jūnijam, aizpildot šo anketu.

Apstiprinājumu par dalību vasaras kursā kopā ar plašāku vasaras kursa aprakstu izziņosim jūlijā. Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: lfk@lulfmi.lv.

Programmu veido četri moduļi:

1. modulis: Nemateriālais kultūras mantojums: ievads un starptautisks pārskats

NKM definēšana, izpratne, tā daudzveidība; UNESCO mantojuma aizsardzības sistēma; Eiropas Savienības un nacionālās likumdošanas; kopienas un to loma NKM aizsardzībā un glabāšanā; ētikas jautājumi, kas saistīti ar NKM dokumentēšanu, saglabāšanu un izplatīšanu; kritiska NKM piemēru analīze; digitalizācija.

2. modulis: Nemateriālais kultūras mantojums un klimata pārmaiņas I: draudi un aizsardzība. Vides perspektīva

Klimata sistēmas sarežģītība tās dažādajos laika mērogos, dabiskie un antropogēnie aspekti; klimata pārmaiņas un to dažādās izpausmes, potenciālās problēmas nākotnē; riski dabā un cilvēka pārvaldīto sistēmu nozarēs.

3. modulis: Nemateriālais kultūras mantojums un klimata pārmaiņas II: izaicinājumi un iespējas

Ilgtspējības jautājumi, kas saistīti ar NKM un klimata pārmaiņām; draudi, ko klimata pārmaiņas rada NKM; kritisks skats uz saistību starp NKM aizsardzību un vides riskiem; pieredze un zināšanas, lai sargātu NKM klimata pārmaiņu ietekmē.

4. modulis: Nemateriālā kultūras mantojuma rīki tā aizsardzībai

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas pieejamas NKM aizsardzībai, saglabāšanai un problēmu aktualizēšanai un komunicēšanai.

Foto: Sandra Baltruka

[1] ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1, No. 101087596


Pēdējo reizi labots: 21.05.2024 11:05:02