EN in English

Valodu tehnoloģiju iniciatīva (2022–2026)

Projekts “Valodu tehnoloģiju iniciatīva” jeb VTI tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” ietvaros.

Kontaktinformācija: vti@lu.lv
Projekta vadītājs: Māris Bušs

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt inovācijas valodu tehnoloģiju jomā, radot augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, īstenojot pētniecību un sagatavojot speciālistus ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm valodu tehnoloģiju jomā. Projekta laikā paredzēts sagatavot vismaz 5 studiju moduļus valodu tehnoloģiju jomā un nodrošināt iespējas apgūt zināšanas un augsta līmeņa digitālās prasmes valodu tehnoloģijās vairāk nekā 800 LU, RTU un RSU studentiem, kā arī publiskā un privātā sektora speciālistiem. Projektā tiek īstenota pētniecība piecos valodu tehnoloģiju virzienos: (1) nacionālie valodas resursi un to izmantošanas un analīzes platformas; (2) valodas modeļi un rīkkopas teksta automātiskai analīzei un sintēzei; (3) valodas tehnoloģijas audiovizuālo materiālu apstrādei; (4) tehnoloģijas, rīki un infrastruktūras valodas tehnoloģiju prasmju apguvei un iekļaujošas izglītības sekmēšanai; (5) tulkošanas procesa automatizācijas platforma tulkošanas tehnoloģiju izstrādes un izmantošanas apmācībai.

Pēdējo reizi labots: 02.04.2024 10:40:05