EN in English

Marians Rižijs. Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika (2011)

Marians Rižijs. Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 208 lpp., MV. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Uldis Bērziņš ir neparasts dzejnieks 20. gs. otrās puses latviešu dzejas kopainā. Līdzās viņa dzejā pastāvošajai valodas realitātei liela nozīme ir laika kategorijai. Bieži vien laiks ir gan U. Bērziņa dzejoļu saturs gan arī tēma. Arī laika režīmu daudzveidība viņa dzejai piešķir īpašu nozīmi. Līdzās laikam dzejnieka poētikā ļoti būtiska loma ir telpai. Šīs abas kategorijas caurauž plašo U. Bērziņa dzejā pārstāvēto pasaules kultūras zīmju kosmosu. M. Rižija monogrāfijā galvenā uzmanība pievērsta laika un telpas kategoriju funkcijām un nozīmei U. Bērziņa dzejā. Līdzās šiem aspektiem ir pētīta dzejnieka biogrāfija un tās saskares punkti ar dzeju.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 28.03.2019 09:33:36