EN in English

Turpinās projekts “Latviešu arhīvi trimdā”

LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieki saņēmuši Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalstu projektam “Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā”.

Projekts paredz pētīt un digitalizēt arhīvu materiālus Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā. Pētāmie materiāli vēsta par latviešu literātu, sabiedrisko darbinieku un organizāciju darbību Vācijā un kultūras kontaktiem, Baltijas inteliģences, tai skaitā latviešu un Baltijas vāciešu, latviešu un igauņu, savstarpējiem sakariem, kā arī par saiknēm ar Vācijas sabiedrību. Projekts turpina pētnieku komandas 2020. gadā iesākto darbu. Projekta ietvaros tiks novērtēti un atlasīti materiāli digitalizācijai; papildināta latviešu rakstnieku un organizāciju krājuma digitālā kolekcija portālā www.literatura.lv; veiktas intervijas ar arhīvu esošajiem un bijušajiem darbiniekiem Vācijā; semināros iepazīstināta Latvijas, Lietuvas un Vācijas sabiedrība un humanitāro zinātņu pētnieki ar pētījumu rezultātiem un digitālās kolekcijas saturu, aktualizējot arī Vācijas un Latvijas personību ieguldījumu arhīvu izveidē.

Projekta norises laiks: 01.06.2021.–30.09.2021. Projektā piedalās pētnieki Eva Eglāja-Kristsone, Māra Grudule, Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva Kalniņa, Zita Kārkla, Jānis Oga un Ivars Šteinbergs.

Projektā iesaistīti pētnieki no pēcdoktorantūras projektiem “Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/482) un “Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture” (Nr. 1.1.1.2./VIAA/3/19/430).

Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Attēlā: Austras Rudzītes dienasgrāmatas no Latviešu Centra Minsterē arhīva.Pēdējo reizi labots: 15.06.2021 12:56:36