EN in English

Tiek uzsākts publisku pasākumu cikls "(Etno)muzikoloģiskas sarunas"

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts uzsāk publisku pasākumu ciklu (Etno)muzikoloģiskas sarunas. Trešdien, 24. maijā plkst. 12.00 notiks pirmā saruna ar etnomuzikologu Mārtiņu Boiko par viņa nupat iznākušo grāmatu Senā daudzbalsība un etniskā vēsture. Rakstu izlase I (Musica Baltica, 2023). Pasākums notiks Latviešu folkloras krātuves lasītavā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā, ar iespēju pieslēgties Zoom tiešraidei.

Sarunu cikla mērķis ir Latvijas etnomuzikoloģijas (un arī muzikoloģijas plašā izpratnē) izaugsme un nozares popularizēšana. Cikls ietvers lekcijas un sarunas par aktuālajiem un topošajiem pētījumiem un publikācijām, diskusijas par nozarei svarīgiem jautājumiem, jaunākās zinātniskās literatūras apspriešanu, ārzemju viesu piedalīšanos un nozīmīgu notikumu apskatus. Iecerēts iepazīstināt arī jaunākajiem un topošajiem (etno)muzikologiem. Tikšanās būs atvērtas un publiskas.

Mārtiņš Boiko ir viens no vadošajiem Latvijas etnomuzikologiem un mūzikas vēsturniekiem. 1995. gadā ieguvis doktora grādu Hamburgas Universitātē un no 1999. līdz 2002. gadam bijis Aleksandra fon Humbolta fonda stipendiāts Bambergas Universitātē. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedras profesors un Zinātniskās pētniecības centra pētnieks. Viņa zinātnisko interešu loks aptver Latvijas un Baltijas tradicionālās mūzikas senāko slāni (teiktās dziesmas, daudzbalsība, Austrumbaltijas refrēndziesmas, lietuviešu sutartines), tradīciju vēsturi (mirušo ofīcijs un maija brīvdabas dievkalpojumi Latgalē, Johana Gotfrīda Herdera saikne ar Latviju) un akustisko ekoloģiju. Sekmējis etnomuzikoloģijas un sociālās antropoloģijas nozaru izveidošanu Latvijā.

Šogad publicētā Boiko rakstu izlase ietver tematisku retrospekciju. Tās virsrakstā ir nosauktas divas tēmas – Latvijas senā daudzbalsība un etniskā vēsture, skatot to Baltijas kontekstā. Rakstu lielum lielā daļa (septiņi no pavisam astoņiem) tapusi 20. gadsimta 90. gados un ap 20. un 21. gadsimta miju. Tikai vispārinošais, vēsturiski kritiskais atskata raksts Par latgaļu, sēļu un kuršu pēdām tradicionālās mūzikas senajā slānī, ar kuru grāmata sākas, ir tapis 2016. gadā. Daļa tekstu ir jau reiz publicēti (lielākoties – svešvalodās), bet vairāki iznāk pirmoreiz, taču arī jau publicētie raksti ir pārstrādāti un papildināti, šur tur – laboti; krieviski, vāciski un angliski rakstītie ir pārtulkoti latviski.

Pasākumā Mārtiņš Boiko iepazīstinās ar grāmatā publicēto rakstu vēsturi, saturu un atziņām, kā arī citiem pēdējā laika pētījumiem. Pēc viņa prezentācijas sekos sarunu daļa, kurā ikvienam klātesošajam būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā. Būs iespējams iegādāties jauno grāmatu.

Lūgums tiem, kas plāno pasākumu apmeklēt klātienē, līdz 21. maijam reģistrēties šeit!

Pasākuma Zoom saite: https://us06web.zoom.us/j/84035969091


Aktivitāte norit ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu. Projekts “Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses” (Nr. lzp-2021/1-0243).

Pēdējo reizi labots: 28.07.2023 09:37:45