EN in English

Tiek izsludināta pieteikšanās uz konferenci Jaunā Pētnieku diena 3

Trešo gadu humanitāro un sociālo zinātņu doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti tiek aicināti pieteikties zinātniskai un radošai konferencei “Jauno pētnieku diena”, kas pirmo reizi norisināsies hibrīdformā: referāti tiks lasīti klātienē, bet tiks nodrošināta interneta tiešraide, kā arī piedāvāta iespēja iesūtīt iepriekš ierakstītas plakātu prezentācijas.

Konferences mērķis ir veicināt topošo zinātnieku akadēmisko izaugsmi, atbalstot savstarpēju tīklošanos un solidaritāti. Atšķirībā no pagājušajiem gadiem, kad konferencei nebija vienojošas tematikas, šogad konferences tēma ir radošums pētniecībā.

Šāda tēma ļauj izcelt tieši radošas un starpdisciplināras pieejas pētnieciskajā darbā, tādējādi ne tikai radot telpu brīvai domu apmaiņai, bet arī atbalstot pētnieciskas novitātes. Referenti ir aicināti reflektēt par to, kādi ir galvenie negaidītie šķēršļi, ar kuriem saskārušies, izstrādājot disertācijas, un – kā šie šķēršļi pārvarēti, izmantojot starpdisciplināras, transdisciplināras vai eksperimentālas pieejas, sadarbības un/vai dažādus radošus risinājumus.

Konferences rīkotāji iedrošina konferencei pieteikt ne tikai zinātniskus ziņojumus, bet arī starpdisciplinārus un radošus priekšlasījumus. Veidojot konferences programmu, tiks izskatīti gan akadēmisku referātu, gan māksliniecisku priekšnesumu pieteikumi, kas tapuši gan individuāli, gan sadarbībā, gan pludinot robežu starp radošu pašizpausmi un pētniecību.

Piedalīties mudināti humanitāro un sociālo zinātņu doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, kas izstrādā pētījumus dažādās nozarēs, ieskaitot, bet ne tikai,

Iedrošināti pieteikumi, kas saistās ar laikmetīgām teorijām un metodoloģiju, tostarp, bet ne tikai, feminismu, dzimtes studijām, kvīru teoriju, posthumānismu, afektu teoriju, postkritiku, ekokritiku, jauno materiālismu, autoetnogrāfiju u. c.

Konferencē ar priekšlasījumiem var uzstāties latviešu un ārzemju augstskolu jaunie pētnieki, priekšlasījumu valodas: latviešu vai angļu. Konferencei piesakāmi individuāli ziņojumi, priekšnesumi vai plakātu prezentācijas. Individuālā priekšlasījuma ilgums, ieskaitot diskusiju, ir 30 minūtes; priekšnesums – līdz 15 minūtēm; plakātu prezentācijas maksimālais ilgums – 5 minūtes. Individuālie priekšlasījumi un priekšnesumi – tikai klātienē; plakātu prezentāciju var pieteikt gan klātienei, gan tiešsaistei, iesūtot iepriekš sagatavotu video (attālinātās plakātu prezentācijas tiks iekļautas programmā, ja tiks saņemts pietiekami daudz šādas formas pieteikumu).

Konferencē ar priekšlasījumu uzstāsies mākslas zinātniece Jana Kukaine.

Pieteikumā jānorāda referenta vārds, priekšlasījuma tēma, satura izklāsts līdz 1500 zīmēm (referāta vai priekšnesuma gadījumā) vai plakāta pieteikums (līdz 1000 zīmēm), pārstāvētā darbavieta vai mācību institūcija, e-pasta adrese, kā arī (plakāta gadījumā) – vai paredzēts prezentēt klātienē vai attālināti. Priekšroka tiks dota prezentācijām klātienē.

Pagarināta pieteikšanās, pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 2. maijam elektroniski: https://ej.uz/jauno-petnieku-diena-3

Paziņojumi par priekšlasījuma iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīti līdz 2023. gada 3. maijam.

E-pasts jautājumiem: jauniepetnieki@gmail.com

Konferenci organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultāte un LU Latviešu valodas institūts.

Konferences tapšanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Pēdējo reizi labots: 25.04.2023 07:28:00