EN in English

Inguna Daukste-Silasproģe. Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības (2014)

Tala-zeme-tuvi-laudisInguna Daukste-Silasproģe. Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais process, personības. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. 720 lpp., CV.

Cena: EUR 5.00 (pērkot LU LFMI)

Grāmata atklāj mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas kopš 1947. gada izskaņas veidojies tālajā, nereti mītiem atvītā kontinentā, latviešu vidū sauktā par 5. kontinentu – Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē, un aizsniedzas līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laikam. Pētījums veidots kā starpdisciplinārs, jo skatīt literāro procesu un literāros tekstus atrauti no dzīves, ikdienas (everyday life), svešās vides tvēruma u.tml. ir neiespējami. Rakstot par literatūru, šajā gadījumā nozīmē rakstīt arī sava veida Austrālijas latviešu kultūras vēsturi, skatīt un analizēt vēstures procesus un notikumus, jaunās mītnes zemes Austrālijas ģeopolitisko situāciju un tapšanu par multikulturālu sabiedrību, skatīt sava un svešā attiecības. Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latviešu fonda, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Kultūras fonda un Haralda Biezā fonda finansiālu atbalstu.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 23.01.2024 10:11:26