EN in English

Sveicināti Saldū! Pasakas, teikas, anekdotes, mīklas, sakāmvārdi, tautasdziesmas, ticējumi (2010)

Sveicināti Saldū! Pasakas, teikas, anekdotes, mīklas, sakāmvārdi, tautasdziesmas, ticējumi. Māras Vīksnas atlasē un sakārtojumā. Rīga: Zinātne, 2010. (Sērija “Novadu folklora”)

Šis izdevums ir septītā grāmata sērijā "Novadu folklora". Tajā apkopotas 17 Saldus pagastos pierakstītās pasakas, teikas, anekdotes, mīklas, sakāmvārdi, tautasdziesmas un ticējumi. Krājumu ievada sastādītājas Latviešu folkloras krātuves pētnieces Māras Vīksnas priekšvārds, beigās dota mazākpazīstamas leksikas skaidrojošā vārdnīca.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 11:50:36