EN in English

Stāstījumu pētnieki tiekas Sicīlijā

Pētnieki Raguzā

Raguzā, UNESCO baroka mantojuma pilsētā, kas atrodas Sicīlijas dienvidaustrumdaļā, no 12. līdz 16. jūnijam notiek Starptautiskās Tautas naratīvu izpētes biedrības (International Society for Folk Narrative Research, ISFNR) konference "Tautas stāstījums intensīvas kultūrapmaiņas reģionos". Konferenci rīko Katānijas Universitātes Humanitāro zinātņu nodaļa ar referātiem piedalās pieci LU LFMI pētnieki. Dace Bula, pievēršoties kādai epizodei Baltijas folkloristikas vēsturē, spriedīs par stāstījumu, stāstnieku un stāstījumu pētnieku gaitām: kāda loma tajās bijusi mobilitātei un robežu šķērsošanai. Ieva Garda-Rozenberga apcerēs Latvijas romu izglābšanās stāstus, kuri, vēstot par Otrā pasaules kara notikumiem, no atsevišķas ģimenes repertuāra nonākuši plašākos kolektīvās atmiņas apcirkņos. Toma Ķenča uzmanības lokā būs Latvijas padomju perioda mākslas naratīvi, kas funkcionēja kā savdabīgs tautas kultūras stereotipu un padomju ideoloģijas krustojums. Sandis Laime, turpinot raganu teiku sistemātiskus pētījumus, šoreiz komentēs un analizēs šo stāstījumu populārākos motīvus. Savukārt Aigars Lielbārdis vēstīs par to, kādi likteņi piemeklējuši Bībeles personas un agrīnās kristietības svētos latviešu folklorā.

Latvijas folkloras pētnieku dalību konferencē atbalsta: LR IZM budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis"; pēcdoktorantūras projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/ 193 "Latviešu tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās informācijas analīzes rīka un tiešsaistes teiku motīvu un tipu rādītāja izstrāde"; pēcdoktorantūras projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217 "Latviešu buramvārdu digitālais katalogs" un Valsts kultūrkapitāla fonds.


Pēdējo reizi labots: 04.09.2018 09:56:15