EN in English

Starptautiska arhīvistikas konference Rīgā

No 21. līdz 25. augustam Rīgā, Latvijas Nacionālas bibliotēkas ēkā, notiks starptautiska zinātniska konference “Cultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st Century” (“Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā”). Konferenci organizē Starptautiskās Arhīvu padomes Universitāšu un Pētniecisko institūciju arhīvu sekcija (ICA-SUV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuvi. Tā veltīta arhīvistikas metodoloģijai – teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem, un šogad pirmoreiz Starptautiskās Arhīvu padomes speciālistu uzmanības centrā būs nemateriālais kultūras mantojums un folkloras arhīvi.

Konferences priekšlasījumi paredzēti 22., 23. un 24. augustā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā. Ievada plenārsēdē referēs LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētniece Anita Vaivade (“Inventorying the Intangible: An International Context for Archival Practice”). Pasaules valstis, balstoties uz aizsāktu sadarbību nemateriālā kultūras mantojuma (tradicionālās kultūras / folkloras) laukā, pakāpeniski veido šī mantojuma nacionālos sarakstus. Tas vienlaikus nozīmē šī mantojuma identificēšanu, dokumentēšanu un dokumentētā materiāla pieejamību sabiedrībai. Referātā Anita Vaivade aplūkos šādu sarakstu izveides principus (īpaši tradīcijas nesēju / kopienu iesaisti) un saikni (vai paralēles) ar tradīciju arhīvu darbību, pieskaroties dažādu valstu piemēriem un tam, kādu ietekmi šie procesi atstāj uz arhīvu darbu pašreiz un perspektīvā.

Konferences rīkotāji bija aicinājuši pētīt un iztirzāt tādus jautājumus kā kultūras mantojuma materiālu atlases principi un definīcijas arhīvos, digitāli radītie (born digital) materiāli, arhīvu materiālu aprakstīšanas jaunais – kontekstuālais standarts (RIC – Records in Context – modelis), kopienu iesaiste arhīvu veidošanā. “Vienalga, vai esat folkloras arhīvists vai vispārīgs arhīvists, mēs garantējam, ka programma mudinās apstāties un apdomāt, kā ļaut jūsu kultūras mantojumam “darboties” efektīvāk,” aicina ICA-SUV vadītājs Viljams Maers (William J. Maher, ASV). Pavisam uzstāsies 17 arhīvistikas, folkloristikas un citu nozaru pārstāvji no Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Baltkrievijas ASV, Kanādas un Indonēzijas. Rīgas viesiem ieplānota kultūras un saviesīgā programma, tai skaitā profesionālas vizītes Latviešu folkloras krātuvē un Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Konferences programma un klausītāju reģistrācija: http://icasuv-2017-conference.mozello.lv/

Konferences organizēšanu atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis”.

Pēdējo reizi labots: 21.08.2017 14:53:21