EN in English

Kārlis Vērdiņš. Social and Political Dimensions of Latvian Prose Poem (2010)

Kārlis Vērdiņš. Social and Political Dimensions of Latvian Prose Poem. Pisa: PLUS-Pisa University Press, 2010.

Kārļa Vērdiņa grāmata ir veidota pēc viņa 2009. gadā aizstāvētās doktora disertācijas "Latviešu dzejproza 20. gadsimtā"”. Izdevums angļu valodā izseko latviešu dzejprozas vēsturei no 19. gs. septiņdesmitajiem gadiem līdz 21. gadsimta sākumam, analizējot rakstnieku attieksmi pret sava laika sociālajiem un politiskajiem procesiem, ieskicējot arī katra vēsturiskā posma nozīmīgākos notikumus un problēmas. Grāmatai pievienota latviešu dzejprozas paraugu kopa latviešu un angļu valodā. Grāmata laista klajā ar Eiropas Komisijas finansētā 6. Ietvara programmas Ekselences tīkla "CLIOHRES.net" finansiālu atbalstu izstrādāto doktora disertāciju publikāciju sērijā, kurā izdotas 11 Eiropas valstu universitāšu jauno doktoru disertācijas.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 09:50:58