EN in English

Simpozijs "Sadarbībā balstīta autorība performatīvajās mākslās"

Trešdien 14. jūnijā LU LFMI Mākslas zinātņu nodaļa aicina uz starptautisku zinātnisku simpoziju “Sadarbībā balstīta autorība performatīvajās mākslās”, kas risināsies “ISSP” galerijā Berga bazārā. Padziļinātu ieskatu tēmā sniegs profesori un pētnieki no Somijas, Dānijas, Lielbritānijas un Latvijas. Simpozijā reflektēs ne tikai akadēmiķi, bet arī mākslinieki-praktiķi, piemēram, Kira Orailija (Kira O'Reilly), Mārtins Obraiens (Martin O'Brien), Oraiens Maksteds (Orion Maxted), LindaBoļšakova, Baņuta Rubess.

Saite uz simpozija programmu šeit.

Pasākums notiek Rīgas Performances festivāla “Starptelpa” ietvaros. Šī gada festivāla tēma ir “Kolaboratīvā autorība”. Sakņojoties performances mākslas vēsturē, sadarbībai ir konstatējamas ievērojamas tradīcijas un iestrādes. Sadarbību var attīstīt gan kā stratēģisku, gan estētisku rīku dažādos performatīvos virzienos, rezultējoties kolektīvā līdzdalībā un iesaistē. Visbiežāk gan kolaboratīva autorība attiecas uz mākslinieciski konstruētiem notikumiem/situācijām, kad mākslinieks vai mākslinieki interaktīvi sadarbojas ar skatītāju vai skatītājiem, veicinot un iedrošinot skatītāja līdzdalību tiktāl, ka skatītājs kļūst par performances līdzautoru. Šajā sinerģijā rīcībspējas un afektīvas dinamikas, kā arī konstruētā pieredzes modeļa jautājums kļūst izšķiroši svarīgs. Māksliniekam sadarbojoties ar skatītāju, tiek radīts procesā un sadarbībā balstīts mākslas darbs, kam var būt arī nemateriāla forma – process, pieredze, līdzpārdzīvojums.

Pēdējo reizi labots: 07.06.2023 14:19:48