EN in English

Seminārs "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā"

2017. gada 6. septembrī plkst. 15.00. Latviešu folkloras krātuves (LFK) lasītavā notiks seminārs "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā" uzstāsies Inese Žune, Rakstniecības un Mūzikas muzeja mākslas eksperte.

Vijole ir viens no pasaulē pašiem izplatītākajiem mūzikas instrumentiem, un tai, tāpat kā ikvienam mūzikas instrumentam, ir sava rašanās un attīstības vēsture, lietojuma veids un nozīme noteiktā etniskā kultūrā. Vijoles un vijoļspēles attīstība atspoguļo vēsturiski mainīgos kultūras procesus, iedzīvina konkrētas sabiedrības cilvēku pieredzi un iemaņas dažādās formās. Šajā laukā nošķirami trīs funkcionāli dažādi un kvalitatīvi atšķirīgi instrumenta lietojuma virzieni: tautiskā jeb tradicionālā spēle, amatiermuzicēšana un profesionālā vijoļspēle. Tie vienlīdz lielā mērā attiecināmi uz visām Eiropas valstīm, kur vijole izmantota muzikālajā praksē, taču atšķirība ir triju minēto virzienu hronoloģiskajā koordinācijā, koeksistencē, dzīvotspējā. Lekcija sniegs ieskatu pētījumā par to, kā šie trīs vijoļspēles funkcionālie virzieni veidojušies un attīstījušies Latvijā.

Ievadvārdus teiks un sarunu priekšlasījuma izskaņā vadīs LU LFMI vadošais pētnieks, Dr. art. Arnolds Klotiņš.

Pēdējo reizi labots: 31.08.2017 11:04:17