EN in English

Seminārs "Pētījuma poētika" 14. martā

14. martā plkst. 15.00 LFK lasītavā notiks Pētījumu poētikas semināri, kuros uzstāsies Dace Bula un Inguna Daukste-Silasproģe.

Dace Bula uzstāsies ar priekšlasījumu par tēmu "Nostalģija un cilvēkzinātnes (ar īpašu vērību pret folkloristiku)".

Humanitārajās zinātnēs nesen aizsācies domas virziens, kas rauga mainīt attieksmi pret nostalģiju. Tā ilgstoši kritizēta kā sentimentāls, sagrozīts un konservatīvs laiktelpas tvērums, nereti izmantojot atsauces uz sākotnējo saikni ar medicīnisku diagnozi. Bet nostalģija var būt arī kritisks, radošs un produktīvs prāta stāvoklis, kam pievērsušies dažādi mūsdienu zinātnes pētnieciskie virzieni - kultūras studijas, vides zinātne, postkoloniālā kritika, psihoģeogrāfija. Folkloristika joprojām saglabā rezervētu attieksmi, iespējams, tādēļ, ka nozares pūrā ir pagātnes romantizēšanas mantojums, ko mēdz uzlūkot par būtisku epistemioloģisku kļūmi.

Inguna Daukste-Silasproģe uzstāsies ar priekšlasījumu par tēmu "Ieskats Kārļa Skalbes Rakstu (1952–1955, Zviedrija) tapšanā".

Cik bieži gan lasītājs, paņemot rokā vienu vai otru grāmatu, aizdomājas par tās tapšanas vēsturi vai gaitu? Šajā priekšlasījumā, balstoties arī arhīva materiālos un citās dokumentālās liecībās, tiks sniegts ieskats Kārļa Skalbes Rakstu tapšanas aizkulisēs – no tulkotājas Lizetes Skalbes ieceres līdz pirmajam apjomīgajam apgāda "Daugava" vairāksējumu izdevumam trimdas situācijā Stokholmā.

Latviešu literatūra un grāmatniecībā trimdā veido būtisku latviešu trimdas kultūras daļu. Tai bija sava nozīme nacionālās identitātes uzturēšanai, dažādās mītnes zemēs dzīvojot, turklāt te nebija izšķirīgas nozīmes zemei, kurā mita latvietis, jo grāmatas ‘ceļoja’ pāri jūrām okeāniem, sasniedzot savu lasītāju. Tā tas notika arī ar Kārļa Skalbes darbiem, kuriem bija būtiska nozīme svešuma apstākļos.

Pēdējo reizi labots: 28.03.2018 14:27:46