EN in English

Seminārs "Pētījuma poētika" 26. aprīlī

26. aprīlī plkst. 15.00 LFK lasītavā notiks "Pētījuma poētika" seminārs, kurā ar priekšlasījumu "Par perspektīvu publicēt G. F. Stendera "Pasakas un stāstus" (1789)" uzstāsies Zigrīda Frīde.

Pirmais daiļliteratūras krājums latviešu valodā G. F. Stendera "Jaukas pasakas un stāsti, tiem latviešiem par gudru mācību sarakstīti" (1766) aizsāka jaunu laikmetu latviešu literatūras vēsturē. Kurzemes hercogistes galvaspilsētā Jelgavā, blakus priviliģētajai izdevumu grupai (baznīcas literatūra, kalendāri un ābeces), privāti tika izdota laicīga prozas grāmata, kuras interesantais saturs ietvēra galvenās tālaika Eiropas tautas apgaismes idejas. Grāmata ātri kļuva par retumu, tāpēc tās autors sagatavoja jaunu izdevumu (1789), kas piedzīvoja daudzus atkārtotus izdevumus. "Pasakas un stāsti" ir kļuvuši par nozīmīgu nācijas kultūras mantojuma sastāvdaļu, bet mūsdienās plašākai sabiedrībai tie lasīšanai nav pieejami. Tāpēc blakus citiem Stendera izdevumiem: ābecei (1977; 2014), populārzinātniskajai enciklopēdijai (1988), dzejai (2001) un gramatikai (2015), būtu lietderīga arī zinātniski komentēta prozas grāmatas izdošana, kas, izceļot daiļliteratūras sākotni 18. gadsimtā, bagātinātu mūsu redzesloku uz vēsturi.

Ar VKKF atbalstu Zigrīda Frīde centusies apzināt krājuma (1766; 1789) tekstu transliterācijas un literārās redakcijas praktiskās iespējas, taču sastapusies ar virkni grūtību, ar kurām dalīsies priekšlasījumā, reizē plašāk ieskicējot turpmāko darbu pie grāmatas komentāru veidošanas, kā arī par pašas Stendera grāmatas rašanās vēsturi, recepciju un satura specifiku.

Pēdējo reizi labots: 10.05.2018 07:55:40