EN in English

Semināri par pēckara teorijām folkloristikā

Pēckara tekstu lasīšana

LU LFMI folkloristikas vēstures (1945–1985) pētnieku grupa aizsāk semināru ciklu, kurā pievērsīsies folkloristikas teorijām pēc Otrā pasaules kara. Lasīšanas semināros atgriezīsimies pie savā laikā akadēmiskajā vidē aktuālajām teorijām, paskatoties uz tām politiskā laikmeta un zinātnes vēstures kontekstā.

Folkloristikas vēstures pētījumos bieži dominē deskriptīva pieeja, post factum aplūkojot pētāmā laikmeta teorijas to lietojumā. Mēs vēlamies paskatīties uz šo problēmu no otras puses – atjaunot sākotnējo iespēju lauku un tā ietvaros izprast šodienas vēsturi. Ar cieņu pret jaunā vēsturiskuma pieeju, katrā seminārā tiks lasīti divi teksti. Viens tieši saistīts ar nozares vēsturi, bet otrs – spilgts laikmeta dokuments.

Pirmais pēckara arhīva seminārs tiks veltīts folkloristikai vēlīnajā staļinismā un notiks jau 14. februārī LU LFMI Latviešu folkloras krātuves telpās. Semināri būs pieejami visiem interesentiem, kuri izlasīs noteiktos tekstus. Tālākā informācija sekos drīzumā.

Semināru ciklu atbalsta Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr. lzp-2018/2-0268 "Latviešu folkloristika (1945–1985)".

Pēdējo reizi labots: 28.01.2019 12:33:50