EN in English

Ilona Salceviča. Saucējs: apcere par Jāni Klīdzēju (2012)

Saucejs-apcere-par-Jani-KlidzejuIlona Salceviča. Saucējs: apcere par Jāni Klīdzēju. Rīga: Zinātne, 2012. (Sērija "Personība un daiļrade")

Literatūrzinātniece Ilona Salceviča monogrāfijā mēģinājusi vispusīgi izgaismot un novērtēt rakstnieka personību un devumu. Aplūkots Jāņa Klīdzēja darba mūžs, vērtēts viņa atstātais literārais mantojums saistībā ar latviešu tautas pieredzi ļoti sarežģītajos 20. gadsimta vēsturiskajos notikumos. Pētījums balstīts rakstnieka daiļdarbu analīzē, viņa biogrāfiskajās apcerēs, izmantotas viņa vēstules, laikabiedru atmiņas, raksti un recenzijas par J. Klīdzēju un viņa darbiem. Grāmata dos iespēju dažādu paaudžu lasītājiem labāk iepazīt procesus latviešu un latgaliešu literārajā dzīvē 20. gs. pirmajā četrdesmitgadē un J. Klīdzēja pienesumu latviešu Otrā pasaules kara bēgļu nometņu laika un pēckara trimdas rakstniecībā.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 12:30:19