EN in English

Sanda Laimes priekšlasījums "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas"

2017. gada 30. martā plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10), notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums. Bibliotēkā uzstāsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Sandis Laime ar priekšlasījumu "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas".

Klinšu raksti ir ļoti interesanta kultūrvēstures pieminekļu grupa, kas ir maz izmantota pētījumos. Zīmes klintīs liecina par rituāliem, kas veikti dažādās seno Latvijas iedzīvotāju dzīves situācijās. Sandis Laime 2001.gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu uz sāka Latvijas klinšu rakstu dokumentēšanu un kataloga izveidi.

Sandis Laime: "1971. gadā Lībiešu Upuralā pirmo reizi Latvijā un Baltijā tika atrastas smilšakmens sienā ieskrāpētas zīmes jeb klinšu raksti. Turpmākajos gados, sekojot līdzīgiem atradumiem, tika izvirzītas dažādas hipotēzes par šo skrāpējumu nozīmi: vieni tajos saskatīja ideogrāfiskā raksta pieminekļus, citi – vēstures falsifikāciju. Priekšlasījuma mērķis ir sniegt pārskatu par klinšu rakstu pētījumu vēsturi un nākotnes perspektīvām. Tāpat lekcijas laikā tiks skarts jautājums par klinšu rakstu datēšanas un tipoloģizēšanas iespējām".


Pēdējo reizi labots: 29.03.2017 18:57:02