EN in English

Reģionālo muzeju simpozijs

2017. gada 3. jūlijā Murjāņos, Imanta Ziedoņa muzejā norisinās Reģionālo muzeju simpozijs. Priekšlasījumu par LFK digitālo arhīvu garamantas.lv sniegs LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone.

Jau otro gadu, Imanta Ziedoņa muzejs Murjāņos, pie sevis aicina visu Latvijas reģionālo muzeju pārstāvjus, lai kopīgā Latvijas reģionālo muzeju simpozijā veidotu un stiprinātu muzeju savstarpējo sadraudzību, kopīgi iedvesmotos jaunām muzeju vēsmām, apspriestu muzeju vidē aktuālās problēmas un kopīgi meklētu tām iespējamos risinājumus.

Pēdējo reizi labots: 03.07.2017 10:37:35