EN in English

Pētnieki izbraukuma seminārā

14. septembrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās izbraukuma seminārā uz Carnikavu. Ārpus ierastās darba vides projekta vadītāja Dace Bula vēstīja par līdzšinējiem Latviešu folkloras krātuves lauka pētījumiem Mangaļsalā, rosinot arī projektā iesaistīto sociologu, antropologu un vides zinātnieku jautājumus par pētījuma teorētiski metodoloģiskajām nostādnēm naratīvu pētniecības jomā. Pirmie folkloristu pētījumi Mangaļsalā aizsākās 1992. gadā, interesējoties par vietējo zvejnieku kopienu, tās ikdienas kultūru un dzīvesveidu. Šoruden uzsāktajā projektā pētāmo tēmu loks plašāks, aptverot cilvēka un vides attiecības, vietas izjūtu un reakciju uz vides pārmaiņām, kas izpaužas tiklab mutvārdu repertuārā, kā arī dažādās kopienu aktivitātes formās. Ar šo projektu tiek paplašināts arī pētāmo apkaimju loks, tuvākajā nākotnē tiekoties ar visām Rīgas ostai līdzās mītošajām kopienām. Semināra laikā tika plānotas tikšanās ar Kundziņsalas un Bolderājas kopienu aktīvistiem, tā sekmējot pētnieku un apkaimju sadarbību pētījumā.

Latvijas Zinātnes padome, projekts Nr. lzp-2018/1-0446


Pēdējo reizi labots: 21.09.2018 07:30:47