EN in English

Pētnieks Artis Ostups piedalās konferencē "International Society for the Study of Narrative"

LU LFMI pētnieks Artis Ostups devies uz Čičesteras Universitāti Lielbritānijā, lai piedalītos "International Society for the Study of Narrative" konferencē (28.06.–30.06.). Viņa referāts balstīts nesen izstrādātajā rakstā par metonīmijas lomu divos trešās paaudzes traumas naratīvos – Andras Manfeldes prozas darbā "Zemnīcas bērni" un Katjas Petrovskajas romānā "Varbūt Estere". Referāts aktualizē mūsdienu vēstures filozofijas izpratni par metonīmiju kā pagātnes klātbūtnes nesēju un sasaista to ar iztēles un ētikas jautājumiem. Šī tēma ir daļa no Ostupa topošās doktora disertācijas.

Pēdējo reizi labots: 29.06.2022 18:14:13