EN in English

Pētnieki Artis Ostups un Kārlis Vērdiņš piedalās konferencē "Revisiting the Avant-Garde Total Work of Art"

LU LFMI pētnieki Artis Ostups un Kārlis Vērdiņš devušies uz Lēvenes Universitāti Beļģijā, lai piedalītos starptautiskajā konferencē "Revisiting the Avant-Garde Total Work of Art" (23.05.–24.05.2022). Viņu referāts “Contemporary Avant-Garde in the East European Periphery: Multimodal Practices of Einārs Pelšs” pievēršas Preiļu konceptuālista Eināra Pelša eksperimentālajai dzejai, kas izmanto ne tikai verbālus, bet arī vizuālus izteiksmes veidus. Referāts skata Pelša darbību plašākā avangarda literatūras kontekstā, analizējot tās saistību ar totālā mākslasdarba ideju. Pētnieki iecerējuši pēc konferences arī izstrādāt rakstu par multimodalitāti Pelša dzejā.

Pēdējo reizi labots: 23.05.2022 21:25:33