EN in English

Seminārs par dzimumsocialitāti, kultūru un varu Latvijā un Norvēģijā

2017. gada 25. aprīlī plkst. 13.30 Eiropas mājas Kamīnzālē Aspazijas bulvārī 28, Rīgā notiks pētījumu projekta "Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā" un stipendiju projekta "Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumsocialitātes studijās" noslēguma atklātais seminārs, kurā piedalīsies Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Sigita Kušnere un Jānis Ozoliņš.

The final open seminar for the Research project Nr. NFI/R/2014/061 "Gender, Culture and Power: Diversity and Interaction in Latvia and Norway" and a Scholarship project Nr.EEZ/NFI/S/2015/022 "Mobility in Language, Culture and Gender Studies".

13.30 Reģistrācija/Registration

13.5014.00 Atklāšana/ Opening. LU Zinātnes departamenta direktora Justa Dimanta uzruna/ Address by Head of the Science Department of the University of Latvia Justs Dimants

14.0015.10 Projekta aktualitāte, būtība un ilgtspēja/ Project substance, organization and sustainability (Moderators Juris Šteinbergs)

14.0014.10 Pētījumu projekts "Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā": struktūra, organizācija, mērķi un galvenie uzdevumi/ "Gender, Culture and Power: Diversity and Interaction in Latvia and Norway": Structure, Organization and Overall Objective (Ausma Cimdiņa)

14.1014.20 Tematiskā grupa/ WPl: Feminisma un dzimumsocialitātes studiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā/ History, Theory and Reception of Feminism and Gender Studies in Latvia (Ojārs Lāms)

14.2014.30 Tematiskā grupa/WP2: Dzimums, literatūra, politika un sieviešu teksti Norvēģijā/ Gender, Literature, Politics, and Women's Texts in Norway (Jorunn Økland)

14.30-14.40 Tematiskā grupa/WP3: Dzimums, valstiskums un etniskās/ nacionālās minoritātes/ Gender, Nation-Building and Ethnic/ National Minorities (Angelika Juško-Štekele)

14.4014.50 Tematiskā grupa/ WP4: Postokoloniālais diskurss dzimumsocialitātes, kultūras un sabiedrības studijās/ Postcolonial Discourse in Gender, Culture and Society Studies (Deniss Hanovs)

14.5015.00 Socioloģiskās aptaujas par dzimumu līdztiesības izpratni Latvijā galvenie rezultāti/ Results of qualitative and quantitative polls (Vladislavs Volkovs)

15.0015.10 Rekomendācijas Eiropas dzimumlīdztiesības politikas pilnveidošanai Latvijā/ A set of recommendations for State level decision makers (Maija Kūle)

15.1015.50 Kafijas pauze

15.5017.00 Projekta dalībnieki "apaļā galda" diskusijā ar sabiedrības pārstāvjiem/ Round-table discussion (Moderators Juris Šteinbergs)

15.5016.20 Piedalās pētījuma projekta izpildītāji/ Participation of the project researchers and experts: Ausma Cimdiņa, Jorunn Økland, Deniss Hanovs, Angelika Jušķo-Štekele, Ella Buceniece, Maija Kūle, Nataļja Šroma, Vladislavs Volkovs, Ojārs Lāms, Ludmila Sproģe, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Zita Kārkla, Iveta Narodovska, Valdis Tēraudkalns, Sigita Kušnere, Anna Auziņa, Dace Strelēvica- Ošiņa, Anastasija Vedela.

16.2016.50 Sinerģija ar Stipendijas aktivitāti/ Synergy with the Scholarship Activity. Stipendijas projekta dalībnieku pieredzes stāsti par studijām un pētniecību Norvēģijā un Īslandē/ Discussion with the participants of the Scholarship mobilities to Norway and Iceland

Piedalās Stipendijas projekta dalībnieki/ Participants of the Scholarship project

Akadēmiskais personāls/ Academic staff:

Ausma Cimdiņa (Centre for Gender Research, University of Oslo); Signe Mežinska un Aivita Putniņa (Institute of Health and Society, University of Oslo); Ilze Lokmane un Andra Kalnača (The Arctic University of Norway, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (Tromso); Agnese Haijima un Leons Taivans (School of Humanities, Faculty of Foreign Languages, Literature and Linguistics, University of Iceland)

Studenti/Students:

Anna Auziņa, Jānis Ozoliņš, Diāna Raugule, Krista Anna Belševica (Centre for Gender Research, University of Oslo); Daira Vēvere, Sintija Kampāne (UiT The Arctic University of Norway, Tromso).

16.5017.00 Noslēgums/Closing

Pēdējo reizi labots: 25.04.2017 11:06:50