EN in English

Pētījuma poētika 20. novembrī

20. novembrī plkst. 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstāsies Digne Ūdre un Māra Vīksna.

Digne Ūdre vēstīs par "Kultūras mantojuma "tumšo" pusi".

Kultūras mantojumu ierasts uztvert kā neapšaubāmu vērtību un asociēt to ar izcilākajiem cilvēces sasniegumiem. Gan materiālo, gan nemateriālo kultūras mantojuma izpausmju saglabāšana parasti tiek uztverta kā kopējs labums, no kā iegūst visa sabiedrība.

Tomēr iepazīstoties ar kultūras mantojuma studiju literatūru, rodami daudzskaitlīgi mēģinājumi definēt "citādu" mantojumu – ne vienmēr grandiozu vai krāšņu, vai pat ne tādu, ko ir vēlme saglabāt. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem notiek pievēršanās kultūras mantojuma "tumšajai pusei", kam raksturīgi mēģinājumi runāt par problemātiskiem kultūras mantojuma aspektiem un neērtu vēsturi. Reizē ar kultūras mantojuma identificēšanu līdz šim neapgūtās teritorijās, mainās izpratne par tā raksturlielumiem.

Līdztekus tādam mantojumam, kas cildina pagātnes sasniegumus, pētnieki identificē disonantu, negatīvu, nevēlamu, neērtu un strīdīgu kultūras mantojumu. Seminārā tiks aplūkota šo vēsture jēdzienu tapšanas vēsture un nozīmju lauki, ko tie aptver.

Savukārt Māra Vīksna vēstīs par "Latviešu folkloristikas vēsturi vēstulēs".

Priekšlasījumā tiks aplūkota iespēja noskaidrot svarīgus faktus sarakstē ar Frici Brīvzemnieku, Krišjāni Baronu, Augustu Bīlenšteinu un iesniegto folkloras materiālu pavadvēstulēs. Pievērsīšu uzmanību Annas Bērzkalnes korespondencēm ar LFK līdzstrādniekiem. Norādīšu nepieciešamību izmantot pieejamo latviešu un ārzemju folkloristu saraksti padomju perioda folkloristikas vēstures izpētē. E-pasta izmantojums ātrai ziņu ieguvei šodien.

Priekšlasījuma izziņas avoti – LU AB Misiņa bibliotēkas Rokrakstu un retumu kr., LNB Reto grāmatu un rokrakstu kr., LVVA, LU LFMI Latviešu folkloras
krātuves fondi un Dainu skapis.

Pēdējo reizi labots: 12.11.2018 11:49:11