EN in English

"Pētījuma poētika" 2. maijā

2. maijā plkst. 15.00 LFK lasītavā notiks "Pētījuma poētika" seminārs, kurā ar priekšlasījumiem uzstāsies Una Smilgaine un Aigars Lielbārdis.

Unas Smilgaines priekšlasījuma tēma ir "Mātišķība tradicionālajā kultūrā".

Mātišķības tēma folkloras tekstos un pētījumos līdz šim visbiežāk tverta no bērna perspektīvas. Proti, sievietes lomas izpratne tajos balstīta uz maskulīnām, respektīvi, androcentriskām vērtībām un tādējādi parasti saistīta ar auglību, spēju iznēsāt un laist pasaulē bērnu, kā arī par to rūpēties, pašas sievietes pozīcijām piešķirot sekundāru nozīmi.

Seminārā, balstoties uz ticējumu, buramvārdu un tautas medicīnas materiāliem par grūtniecību, dzemdībām un bērna kopšanu, tiks aplūkoti mātišķības izpratnes dažādie aspekti tradicionālajā kultūrā.

Aigara Lielbārža priekšlasījuma tēma ir "Latviešu buramvārdi un tautas reliģija".

Ticība pārdabiskajam, tā pielūgsme, ko praktizē(jusi) plašāka sabiedrība, tradīcijas pārmantojot paaudzēs, un kas nereti atšķiras no baznīcas kanona, ir attiecināma uz tautas reliģiju. Mainoties oficiālās reliģijas nostādnēm, iepriekšējās prakses un zināšanas, kas tautas izpildījumā vienkāršotas un daļēji izmainītas gan pēc formas, gan satura, tika ilgāk saglabātas tautas lietojumā, kādēļ arī dažādos laikos tikušas apkarotas. Tautas reliģijas piemēri caur folkloras vākumiem paglābušies galvenokārt tautasdziesmu, ticējumu un buramvārdu žanros.

Priekšlasījums ir veltīts latviešu buramvārdu žanra analīzei tautas reliģijas kontekstā, atskatoties uz pētniecības vēsturi un iepazīstinot ar mūsdienu tendencēm. Priekšlasījums ir pēcdoktorantūras projekta "Latviešu buramvārdu digitālais katalogs" (1.1.1.2/VIAA/1/16/217) aktivitāte.

Pēdējo reizi labots: 10.05.2018 10:55:00