EN in English

Pasniegti diplomi jaunievēlētajiem LZA locekļiem

2017. gada 18. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tika pasniegti diplomi jaunievēlētajiem akadēmijas locekļiem. Arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniecei Maijai Burimai un vadošajai pētniecei Ingunai Daukstei-Silasproģei.

23. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē, ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli ievēlēta LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece un Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras profesore, Dr. philol. Maija Burima, savukārt par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēta LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe.

Foto: Jānis Brencis (www.lza.lv)

Pēdējo reizi labots: 20.12.2017 12:42:55