EN in English

Notiks seminārs "Sirpis, āmurs un latvju raksti"

17. oktobrī plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves lasītavā semināru cikla "Pēckara folkloristika" ietvaros notiks seminārs "Sirpis, āmurs un latvju raksti", kas veltīts tautiskajam māksliniekam un etnogrāfisko ornamentu pētniekam Jēkabam Bīnem (1895–1955). Ieskats viņa intelektuālajā biogrāfijā kalpos kā piemērs politiskā režīma ietekmei uz personas radošo un pētniecisko darbu abpus Otrā pasaules kara robežšķirtnei.

Starpkaru periodā Bīne aktīvi nodarbojās ar latviešu mitoloģijas vizualizāciju un tautas ornamenta pētniecību. Akadēmiskajā vidē uzlūkoti kritiski, bet sabiedrībā iecienīti, mākslinieka starpkaru perioda uzskati vēlāk tiek reproducēti trimdas latviešu izdevumos, tāpat arī Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Par spīti aktīvai nacionāli virzītai darbībai, Bīne pārdzīvo kara gadus un netiek pakļauts fiziskām represijām. Taču kā akadēmiskajā, tā radošajā vidē pastāvēja citas politiskās kontroles un pakļaušanas metodes, starp kurām spilgti izceļas staļinismam raksturīgā kritikas un paškritikas vienība.

Seminārs sniegs plašāku tautas kultūras politiskās lomas kontekstu folkloristikas vēsturei, kā arī tuvāku skatījumu uz pēckara zināšanu un varas attiecībām. Lai piedalītos, izlasāmi ir divi īsi raksti: Jēkabs Bīne "Latvju raksti" (1936); M. Ivanovs "Nezinātniska, kaitīga publiska lekcija" (1953).

Semināru ciklu atbalsta Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr. lzp-2018/2-0268 "Latviešu folkloristika (1945–1985)". Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves lasītava atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3.

Pēdējo reizi labots: 07.10.2019 09:50:45