EN in English

Notiks seminārs “Pētniecības dati, datu repozitoriji un datu sagatavošana publicēšanai”

27. martā plkst. 11.00 tiešsaistē norisināsies pirmais seminārs digitalhumanities.lv sadarbībā ar CLARIN-LV un DARIAH-EU veidotajā ciklā, kur uzmanības centrā būs digitālās humanitārās zinātnes un vēstures pētniecība. Seminārā “Pētniecības dati, datu repozitoriji un datu sagatavošana publicēšanai” runās LU LFMI pētnieks Dr.sc.soc. Jānis Daugavietis. Pirmā semināra uzdevums ir pētniekiem un studentiem dot vispārīgu ieskatu pētniecības datu (research data) politikā un praksē. Kopš ES zinātnes politikā dominē atvērtās zinātnes (open science) pieeja, līdzās zinātnisko publikāciju brīvpieejai (open access) un sabiedriskajai zinātnei (citizen science), trešais tās pīlārs ir pētniecības dati. Svarīgākais šīs politikas postulāts arī par pētniecības datiem saka to pašu – tiem jābūt publiski pieejamiem bez maksas un pēc iespējas drīz, ja vien to neierobežo personas datu aizsardzības vai citi svarīgi likumi. Ja nav iespējama brīvpieeja, tad vismaz metadatiem ir jābūt pieejamiem.

Seminārā tiks pārrunāti šādi galvenie jēdzieni un prakses: atvērtā zinātne, pētniecības dati; atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves politika (ES un LR); FAIR; pētniecības datu ekosistēma (infrastruktūra); metadati; datu anonimizēšana; DMP (pētniecības datu pārvaldība un datu pārvaldības plāni); datu repozitoriji; datu sagatavošana publicēšanai; piemērs no zinātniskās dzīves Latvijā.

Aicināti visi interesenti!

Zoom piekļuves saite tiks nosūtīta neilgi pirms semināra, lai to saņemtu, lūgums pieteikties, aizpildot reģistrēšanās formu: https://ej.uz/DH-seminars-270324

Seminārs tiek organizēts projekta “Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi” (VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003) ietvaros sadarbībā ar projektu “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” (VPP-IZM-DH-2022/1-0002).

Pēdējo reizi labots: 04.03.2024 11:31:39