EN in English

Notiks kamerkonference "Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti"

2017. gada 17. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notiks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta kamerkonference "Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti", kā arī LU LFMI pētnieka Gata Ozoliņa sastādītās grāmatas "Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās" atvēršanas svētki.Konferences programma (PDF)

9.00–9.20 Dalībnieku reģistrācija.
9.20–9.30 Konferences atklāšana. LU LFMI direktores Daces Bulas uzruna

I sekcija. Kultūras konteksti

Sēdes vadītāja Anita Rožkalne

9.30–9.45 Toms Ķencis. Cincendorfs pret Hābermasu: versijas par latvieša atmošanos

9.45–10.00 Ilze Šarkovska-Liepiņa. Nejaušs atradums: latviešu mūziķis Miķelis Gailis J. F. Rekes un K. E. Napjerska „Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes provinču literātu un zinātnieku vispārējā leksikonā”

10.00–10.15 Artis Ostups. „Fantāzijas bordeļa fasāde”: Valtera Benjamina skices „Stereoskops” kultūrfilozofiskais konteksts

10.15–10.30 Raimonds Briedis. Trīs senaizmirstas populāras izklaides vietas visiem zināmās vietās

10.30–10.45 Ieva Rodiņa. Teātra zūdošā daba: meklējumi un atradumi arhīva materiālos, pētot Eduarda Smiļģa režiju

10.45–11.00 Ventis Zilberts. Segvārds, kuru dzejnieki paši neizvēlējās

11.00–11.30 Kafijas pauze.

II sekcija. Literārie stāsti

Sēdes vadītāja Signe Raudive

11.30–11.45 Gundega Grīnuma. Danckas stāsts

11.45–12.00 Eva Eglāja–Kristsone. Atraitnes tēls latviešu kultūrā. Komiskais elements

12.00–12.15 Kārlis Vērdiņš. Feminisms un modernitāte Tijas Bangas romānā „Sieviete” (1930)

12.15–12.30 Inguna Daukste–Silasproģe. Daži laiktelpiski precizējumi Andreja Irbes (1924–2004) biogrāfijā

12.30–12.45 Madara Eversone. No Ilgoņa Bērsona skapja: kāda iecere Rakstnieku savienībā 1940. un 1941. gadā

12.45–13.00 Bārbala Simsone. Latviešu humoristiskā fantastika 1960–1990

13.00–13.15 Anita Rožkalne. Rožu alejas mīklas

13.15–14.00 Pusdienu pārtraukums

III sekcija. Modernā folkloristika

Sēdes vadītājs Sandis Laime

14.00–14.15 Rita Treija. Folkloras žanru reforma

14.15–14.30 Ieva Garda–Rozenberga. Nacionālās mutvārdu vēstures krājums garamantas.lv

14.30–14.45 Dace Bula. Mūslaiku kalendārs: 8.03.2017.

14.45–15.00 Guntis Pakalns. Kam nav bail no pasakām?

15.00–15.15 Aigars Lielbārdis. Latviešu ciems Timofejevka – zināmais un nezināmais

15.15–15.45 Kafijas pauze

IV sekcija. Ērgļu vērtums

15.45

Sēdes vadītājs Gatis Ozoliņš

Gatis Ozoliņš. Ērgļu vērtums: pirmais kļūdu labojums un papildinājumi

Anna Kuzina. “Reiz Ērgļos” – novadpētniecības materiālu vākums

Mārīte Breikša. Rūdolfs Blaumanis mūsdienu skolēnu skatījumā

Raivis Bičevskis. Refleksijas par Rūdolfu Blaumani un Ērgļiem

Ilze Mailīte. Ērgļu tautas tērpa pētniecība. Paveiktais un iecerētais

Noslēgumā Ērgļu cienasts

LU LFMI jaunāko grāmatu galds

Konference noris ar valsts pētījumu programmas “Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” projekta Nr. 4 “Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse”, LZP pētnieciskās sadarbības projekta Nr. 660 “Kultūru migrācija Latvijā” un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 16.05.2017 10:49:38