EN in English

Liepājas 23. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā"

2017. gada 16. un 17. martā Liepājas Universitātē notiks Liepājas 23. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā". Konference veltīta Kurzemes dzejnieka Olafa Gūtmaņa (1927–2012) atcerei. Konferenci rīko Liepājas Universitāte un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, atbalsta – Valsts pētījumu programma '"Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības".

Konference sāksies ar plenārsēdi 16. martā pulksten 11.30, divas dienas darbs turpinās sekcijās, kur ar referātiem uzstāsies zinātnieki no piecām valstīm. Konferences pirmā diena tiks noslēgta, skatoties fragmentus no dokumentālās filmas par Olafu Gūtmani un klausoties viņa dzeju.

Konferencē piedalīsies LU LFMI pētnieki Eva Eglāja-Kristsone (referāts "Izstāde "Pēcskaņas. Populārā kultūra Latvijā 19. un 20. gs. mijā": pētnieciskā pieredze un perspektīvas"), Zigrīda Frīde (referāts "Jura Neikena "Ceļa Biedris" (1863–1867) – rakstniecības un preses krustpunkti"), Benedikts Kalnačs (referāts "Rūdolfa Blaumaņa "Latviešu stāsti" vācu valodā: autors, teksts un adresāts"), Anita Rožkalne (referāts ""Dzelzs aizkars" austrumos no Latvijas: latviešu literatūras likteņi 20. gadsimtā"), Ginta Pērle-Sīle (referāts "Palsmanes mācītāja Fridriha Daniela Vāra literārā un folkloristiskā darbība 18./19. gs. mijas kontekstā"), Sandis Laime (referāts "Dāvja Ozoliņa folkloristiskā darbība 19. gs. 90. gados: publikācijas"), Madara Eversone (referāts "Latvijas Padomju rakstnieku savienības sākumi: dokumentālās liecības (1940–1941)"), Signe Raudive (referāts "Latviešu padomju jauno autoru darbības izvērtējums periodikā (1945–1950)") un Dita Jonīte (referāts "Horeogrāfs starp deju un teātri: robežu nojaukšana vai Gesamtkunstwerk aktualizācija?").

Konferences programmu var lasīt šeit.

Pēdējo reizi labots: 07.03.2017 12:43:19