EN in English

Norisināsies starptautisks salīdzinošo tiesību pētniecības seminārs "Nemateriālais kultūras mantojums: dabas telpa, resursi un prakses"

2017. gada 8. septembrī no plkst. 9:00 līdz 14:00 LKA Teātra mājā "Zirgu pasts", Dzirnavu ielā 46, Latvijas Kultūras akadēmija (UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedra), Politikas sociālo zinātņu institūts (Parīze, Francija) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Nacionālo kultūras centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi un Francijas institūtu Latvijā aicina uz priekšlasījumiem un apaļā galda diskusijām par kultūras tradīciju saglabāšanas un vides aizsardzības tiesību jautājumiem.

Priekšlasījumos un diskusijās eksperti no Latvijas, Igaunijas, Francijas, Islandes un Polijas iepazīstinās ar gadījumiem, kur vides tiesību regulējums skar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu: piemēram, tradicionālas saimniekošanas veicināta bioloģiskā daudzveidība Latvijā, tradicionāli krāsošanai izmantotu augu ieguves ierobežojumi, roņu medības un zvejas tradīciju mainība Igaunijā, tāpat arī tiesību izņēmumi ūdensputnu medību tradīcijām Francijā un paražu tiesībās balstīts zemes teritoriju izmantojums dažādās pasaules valstīs.

Seminārs tiek rīkots, lai veicinātu salīdzinošu un starpdisciplināru skatījumu, sarunā piedaloties tiesību pētniekiem, valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem, etnologiem un nemateriālā kultūras mantojuma kopienu pārstāvjiem. Viena no semināra moderatorēm ir LU LFMI pētniece Anita Vaivade. Seminārā aicināti piedalīties pētnieki, valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti, kā arī ikviens interesents.

Semināra darba valoda – angļu valoda. Reģistrācija dalībai seminārā līdz š. g. 4. septembrim – ej.uz/Osmose_Riga_2017.

Semināra norisi atbalsta: Starptautiskā asociācija mākslas un kultūras mantojuma tiesību pētniecībai (International Society for Research on Art and Cultural Heritage Law), Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (International Society for Ethnology and Folklore, SIEF) darba grupa "Kultūras mantojums un īpašums" (Cultural Heritage and Property). Seminārs tiek rīkots nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošā pētījuma "Osmoze" ietvaros, plašāk par projektu – lka.edu.lv/lv/petnieciba/unesco-katedra un dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose.

Semināra programma pieejama šeit.

Semināra priekšlasījumu kopsavilkumi (latviešu, franču un angļu valodā) pieejami šeit.

Pēdējo reizi labots: 24.08.2017 08:51:21