EN in English

Arnolds Klotiņš. No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā (2013)

Arnolds Klotiņš. No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā. Rīga: Zinātne, 2013.

Autors grāmatā stāsta par 1944. gada rudenī Kurzemē dibināto Zuikas vīru kori, kura dalībnieki bija Latviešu leģiona karavīri. Koris, kurš, izgājis fronti un angļu armijas gūstekņu nometnes, vairāk nekā 15 gadu laikā sniedzis simtiem koncertu Vācijā un no 1947. gada Anglijā, tur ieguvis nacionālas un starptautiskas koru sacensību balvas, ieskaņots ārzemju radiofonos. Grāmata veidota kā populārzinātnisks, dokumentāls dzīvesstāsts – kora darbības un ārzemju latviešu kultūras norišu fonā. Teksta faktoloģiskā puse pamatojas laikmeta dokumentos, presē, sarakstē, dienasgrāmatas piezīmēs un atmiņu stāstījumos. Arī situāciju vērtējumi centrālā personāža pārdomu tēlojumos, kas sastopami grāmatā, ir balstīti minētajos avotos. Šis koris un diriģents ir iedvesmojošs tagadējām paaudzēm, apliecinādams, ka arī smagos apstākļos iespējams spīdoši kalpot mākslas, sabiedrības un tēvzemes interesēm. Kārtodams savas darbības plašo arhīvu, R. Zuika vada mūža 100. gadu ASV Mičiganas pilsētā Kalamazū, kur ir viņa dzīvesvieta kopš 1961. gada.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 10:29:06