EN in English

Mūzika okupācijā (2011)

Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945. Arnolds Klotiņš (Red.) Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 695 lpp., CV.

Šobrīd apgādā nav pieejama.

Grāmata ir pētījums par mūziku Latvijā līdz šim vismazāk aprakstītajā un visvairāk ideoloģizētajā laikposmā. Vēstures notikumu fonā sniegta plaša mūzikas dzīves panorāma - mūzika koncertos, operā, radio, sadzīvē un izklaidē. Aplūkota daudzu pazīstamu un nepelnīti piemirstu skaņu mākslinieku darbība. Analizēta mūzikas izglītība un audzināšana, mūzikas kritika un prese, publikas attieksme pret sava laika mūzikas norisēm. Raksturots komponistu devums, mūzikas stila attīstība. Grāmata adresēta plašām lasītāju aprindām, žurnālistiem, mūzikas darbiniekiem, koncertu un teātru apmeklētājiem. Tā var noderēt pašizglītībai un izglītībai. Grāmata sagatavota un izdota LZP pētījumu projektā "Latviešu teātris, mūzika un kino: vēsture un aktualitātes" ar VKKF, ALA Kultūras fonda un Roberta Zuikas atbalstu. Zinātniskā redakcija: A.Klotiņš. Teksts: A. Klotiņš, I. Grauzdiņa, L. Kārkliņš, D. Mazvērsīte, I. Šarkovska-Liepiņa.

Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 08.11.2018 08:04:28