EN in English

Monta Kroma: dzeja un refleksija (2022)

Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš (zin. red.). Monta Kroma: dzeja un refleksija. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Izdota kolektīva monogrāfija "MONTA KROMA: DZEJA UN REFLEKSIJA".

Sastādītāji un zinātniskie redaktori: Artis Ostups, Jānis Ozoliņš un Kārlis Vērdiņš.

Nodaļu autori: Anna Auziņa, Elvīra Bloma, Ronalds Briedis, Anna Kisļicina, Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Auguste Petre, Signe Raudive, Ilva Skulte, Ivars Šteinbergs, Kārlis Vērdiņš, Māra Vīksna, Aleksandrs Zapoļs, Vita Zelče.

Literārā redaktore Sanda Rapa.

Dizainu veidojis Aleksejs Muraško.

Grāmata sagatavota un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 23.01.2024 12:01:56