EN in English

Meklējumi un atradumi 2008

Meklejumi-un-atradumi-2008Meklējumi un atradumi 2008. Sastādītāja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2008.

Rakstu krājums "Meklējumi un atradumi" laika gaitā kļuvis par tradicionālu izdevumu, kura iznākšanu katra gada pavasarī gaida ne tikai studenti un zinātnieki, bet arī visi tie lasītāji, kurus interesē latviešu kultūrvēsture un kultūrtagadne. Īpaši bagātīgu tēmu loku šogad piedāvā literatūrpētnieki – no atsevišķu rakstnieku (J.Kalniņa, A.Stērstes u.c.) personības un kultūrdevuma apceres līdz mazpazīstamu jomu aplūkojuma literatūras vēsturē. Šī gada krājumā atgriezušās kino tēmas, ietverot pētījumus par tādām izcilām latviešu kino personībām kā Eduards Kraucs un Juris Podnieks.


Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 10:33:49