EN in English

Madaras Eversones disertācijas aizstāvēšana

2023. gada 13. jūnijā plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs Madara Eversone. Temats "Latvijas Padomju rakstnieku savienība: stratēģija, taktika un opozicionālas prakses (1940–1965)".

Darba recenzenti:
1) Benedikts Kalnačs, Dr. habil. philol., profesors, Latvijas Universitāte;
2) Maija Burima, Dr. philol., profesore, Daugavpils Universitāte;
3) Jānis Ozoliņš, Ph.D., docents, Latvijas Mākslas akadēmija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

Pēdējo reizi labots: 05.06.2023 11:47:53