EN in English

Madara Eversone un Edīte Tišheizere piedalīsies konferencē “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”

2023. gada 19. septembrī no plkst. 11.00 līdz 14.40 tiešsaistē, platformā “Zoom”, notiks ikgadējā konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, kurā ar priekšlasījumu “Rakstnieks un laikmets: Gunārs Priede” piedalīsies LU LFMI pētniece Madara Eversone, savukārt ar referātu “Teātris: tradīcijas un novitātes LU LFMI vadošā pētniece Edīte Tišheizere.

Pieteikšanās anketa šeit.

Programma pieejama šeit.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra organizētās konferences mērķis ir veicināt bibliotekāru interesi par Latvijas autoru veikumu daiļliteratūrā un saistītās nozarēs, aktualizēt arī citus ar šo nozaru pētniecību saistītus aspektus, tādējādi papildinot bibliotēku darbinieku zināšanas par jaunākajām, tajā skaitā, projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās” ietvaros iegādātajām grāmatām.

Literatūras konferenci rīko sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļu, un konferences programmu pārsvarā nodrošina tās mācībspēki un pētnieki. Ziņojumus konferencei sagatavojuši arī LU LFMI pētnieki un latviešu literāti.

Pēdējo reizi labots: 14.09.2023 18:48:41