EN in English

Madara Eversone ieguvusi zinātnes doktora grādu

Priecājamies vēstīt, ka 13. jūnijā Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēdē LU LFMI pētniece Madara Eversone ir veiksmīgi aizstāvējusi disertāciju "Latvijas Padomju rakstnieku savienība: stratēģija, taktika un opozicionālas prakses (1940–1965)" un ieguvusi zinātnes doktora grādu (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Darba recenzenti:
1) Benedikts Kalnačs, Dr. habil. philol., profesors, Latvijas Universitāte;
2) Maija Burima, Dr. philol., profesore, Daugavpils Universitāte;
3) Jānis Ozoliņš, Ph.D., docents, Latvijas Mākslas akadēmija.

Pēdējo reizi labots: 14.06.2023 07:23:09