EN in English

Latviešu tautasdziesmas, 11. sējums: Kāzas (2018)

Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa . Sastādītāja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2018, 878 lpp.

Sējumu veidojušas LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieces un citi pētnieki. Tas ir akadēmiskā tautasdziesmu izdevuma turpinājums, kurā iekļauts vairāk nekā 55000 tekstu plašs, līdz šim vienkopus nepublicēts kāzu dziesmu materiāls no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Tekstu kārtojuma pamatā ir Krišjāņa Barona "Latvju dainās" izmantotais etnogrāfiskais princips, kas uzskatāmi atspoguļojas grāmatas beigās pārpublicētajā "Latvju dainu" kāzu dziesmu satura rādītājā. Paralēlie tekstu kārtojumi "Latvju dainās" un "Latviešu tautasdziesmu" jaunajā sējumā ne tikai sniedz bagātīgu informāciju par tautasdziesmu lietojumu un nozīmi senajā zemnieku kāzu rituālā, bet arī paver iespējas pētīt kāzu dziesmu tradīcijas attīstību gandrīz simt gadu garumā, respektīvi, no pirmajiem tautasdziesmu vākumiem 19. gs. otrajā pusē līdz tautasdziesmu pierakstiem 20. gs. beigās. Sējumā rodams arī Baibas Krogzemes-Mosgordas komentējošs pārskats par latviešu kāzu dziesmām un ieražām, un Ievas Pīgoznes pētījums par līgavu galvassegām senajās kāzās, to papildina kāzu dziesmu leksikas skaidrojošā vārdnīca un kāzu melodiju izlase, kas atrodama grāmatas audio pielikumā tiešsaistē.

Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 03.07.2018 12:41:43