EN in English

​Literatura.lv Minsterē

LU LFMI literatūras vortāla Literatura.lv komanda no 17. līdz 22. augustam aizvadīja darbīgu nedēļu Latviešu Centrā Minsterē (LCM), lai strādātu ar Latviešu Kopības Vācijā (LKV) Minsteres arhīvu, realizējot Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor) atbalstītu projektu "Latviešu rakstnieki trimdā: Latviešu centra Minsterē dokumentu un fotogrāfiju pētniecība, atlase un digitalizācija" (projekta vadītāja, Literatūras nodaļas vadītāja un Literatura.lv satura redaktore Māra Grudule). Bagātīgais arhīva krājums piedāvā iespaidīgu dokumentu, fotogrāfiju, manuskriptu un priekšmetu klāstu, kas tika daļēji apgūta, iepazīta un izvērtēta, paralēli intensīvi digitalizēta.

Digitalizētie materiāli ietver krietnu daļu no Jāņa Jaunsudrabiņa sarakstes, Zentas Mauriņas fotogrāfijām, vēstulēm un pastkartēm, apjomīgu Arnolda Apses un Pētera Ērmaņa kolekcijas daļu, gandrīz pilnīgu Valdemāra Kārkliņa, Kārļa Ieviņa un Zeltītes Avotiņas dokumentālo mantojumu. Līdzi uz Latviju tika paņemtas arī Austras Rudzītes un Arnolda Apses dienasgrāmatas, ko digitalizēs LFK Autobiogrāfiju krājums. Šī apjomīgā un vizuāli bagātīgā arhīva iniciētāja un galvenā glabātāja Austra Rudzīte (1911–1991) bijusi unikāli erudīta un ar degsmi un pacietību apveltīta personība. Kopš 20. gs. 50. gadu beigām, būdama Minsteres Latviešu Ģimnāzijas skolotāja un vēlāk bibliotekāre, agronomijas doktore Austra Rudzīte sākusi mērķtiecīgi apceļot rakstnieku dzīvesvietas Eiropā, uzkrāt informāciju, dokumentus, un pēc rakstnieku nāves veidot memoriālās istabas (Jānim Jaunsudrabiņam un Zentai Mauriņai) vai vismaz stūrīšus (Kārlis Ieviņš, Pēteris Ērmanis) vai plauktus (Arnolds Apse, Konstantīns Raudive, Kārlis Dziļleja, Zeltīte Avotiņa u. c.). Literatura.lv komanda priecājas, ka jau vairākus gadus bibliotēku un arhīvu pieskata Dina Krastiņa, rūpīgi iedziļinoties un palēnām ieviešot kārtību un pārskatāmību. Par viesmīlību, konstruktīvu sadarbību un atbalstu pateicamies arī MLC Kultūras administratorei Laumai Leišovnikai, LKV vicepriekšsēdim Arnim Drillem un visai Latviešu Kopības Vācijā valdei!

Šajā nedēļā digitalizēti 3420 dokumenti.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projektā iesaistīti pētnieki no pēcdoktorantūras projektiem:
Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991), Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/482.
Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture, Nr. 1.1.1.2./VIAA/3/19/430.


Foto: Pēc rezultātu prezentācijas Minsteres Latviešu centrā. No kreisās: Māra Grudule, Ieva Kalniņa, Inguna Daukste-Silasproģe, Eva Eglāja-Kristsone, Zita Kārkla, Jānis Oga un Ivars ŠteinbergsPēdējo reizi labots: 27.08.2020 10:39:14