EN in English

Literāro procesu pētīšanai tiek uzsākta jauna valsts pētījumu programmas īstenošana NOVEL

Latvijas Zinātnes padomes īstenotajā valsts pētījumu programmā “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” no 2023. gada janvāra līdz 2024. gada decembrim tiks īstenots projekts “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir veikt pētījumus par literatūrzinātnes, literatūras, kultūras un sabiedrības daudzdimensionālajām attiecībām vēsturiskā un mūsdienu kontekstā. Viens no centrālajiem pētnieciskajiem jautājumiem projektā ir literatūras loma sabiedriskās domas un politisko naratīvu veidošanā mūsdienu un vēsturiskā perspektīvā, ietverot literatūras kritiku un cenzūru. Tāpat tiks pētīta sabiedrības literārā gaume, grāmatu patēriņš un aprite, lasīšanas paradumu dinamika un pārnese uz citām radošajām industrijām, kultūras medijiem un izdevējdarbību. Pētījums ietvers arī savstarpēji cieši saistīto lasītprasmes un izglītības aspektu, izstrādājot un piedāvājot jaunus mācību līdzekļus un digitālos resursus lasītprasmes attīstīšanai dažādās Latvijas un diasporas iedzīvotāju grupās, ņemot vērā lasītāja dominējošā uztveres tipa vajadzības. Jaunās zināšanas un projekta rezultāti tiks integrēti Latvijas augstākajā izglītībā, pilnveidojot un attīstot studiju programmas un kursus un izstrādājot maģistra un doktora darbus.

Jau šobrīd pētnieku komanda aktīvi gatavojas dalībai ikgadējā Liepājas Universitātes konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju piedalās dzejnieka 90 gadu jubilejas konferences veidošanā, kā arī organizē konferenci “Jokdaris un lelle: rakstnieks padomju laikā un telpā. Visvaldim Lāmam, Ēvaldam Vilkam, Bruno Saulītim – 100” ikgadējās starptautiskās Latvijas Universitātes konferences ietvaros. Sadarbībā ar žurnālu “Domuzīme” notiks jauno literatūrkritiķu vasaras skola.

Projekts apvieno pētniekus no literatūrzinātnes, salīdzināmās literatūras, digitālo humanitāro zinātņu, kultūras un grāmatniecības vēstures studiju jomām, kā arī pedagoģijas profesionāļus. Kopā ar vadošo partneri LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu projektā piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Daugavpils Universitātes un LU Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieki. Projektu vada Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone. Projekta rezultāti ietvers piecas recenzētas monogrāfijas, vismaz 20 recenzētus zinātniskus rakstus, vismaz 30 konferenču referātus un daudzveidīgu sabiedrības informēšanu – populārzinātniskus rakstus, publiskas lekcijas, seminārus, sabiedrības iesaistes kampaņu.


Projekts “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) tiek īstenots valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 07.02.2023 10:31:00