EN in English

Liepājas Universitātes folkloras materiālu digitalizācija

VKKF projektā "Tradicionālā kultūra digitālajā vidē" sākta Kurzemē pierakstīto folkloras materiālu digitalizācija, ko īsteno Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) sadarbībā ar LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi.

Folkloras materiālu arhīvā, kas glabājas Liepājas Universitātes KHI, rodami pētnieku organizēto etnogrāfisko ekspedīciju materiāli, kā arī 300 studentu iesniegti folkloras prakšu vākumi (pavisam 300 klades), kas vākti laikā no 1987. gada līdz 2012. gadam. Studentu apkopotie folkloras materiāli ir nozīmīga Kurzemes kultūras mantojuma dokumentācija, jo vairums materiālu savākti un pierakstīti tieši šajā reģionā: Liepājas apkārtnē (130 vākumu), Kuldīgas novadā (30), Saldus (25), Ventspils (19), Talsu (18), Tukuma (17), Dobeles novadā (17). Vairāki folkloras materiālu vākumi nāk arī no Bauskas, Jelgavas, Cēsu, Jēkabpils un Rīgas apkārtnes.

Vērtīgie folkloras materiāli tiks publicēti tiešsaistē digitālajā arhīvā garamantas.lv. Taču vispirms tie tiek apstrādāti un digitalizēti – darbu veic Dr. philol. Ieva Ančevska (kolekcijas digitalizācijas vadītāja), Agnese Grīnberga un Paula Sekača. Studentu folkloras prakšu materiāli joprojām glabājas viņu veidotajās kladēs, kur piešķirts viens numurs visam studenta savāktajam materiālu kopumam. Lai materiāli būtu plašāk pieejami un pārskatāmi, šobrīd KHI tiek reģistrēta katra atsevišķā folkloras vienība, saskaņojot to reģistrācijas numurus ar Latviešu folkloras krātuves sistēmu. Vēl plānots apstrādāt datnes publicēšanai tiešsaistē un publicējot pievienot metadatus – ziņas par teicējiem, vācējiem, folkloras tekstu pierakstes vietām utt. Tādējādi šie reti kuram zināmie un pagaidām tikai daļēji sistematizētie folkloras materiāli būs pieejami gan pētniekiem, gan folkloras interesentiem Latvijā un pasaulē.

Pēdējo reizi labots: 16.11.2020 09:52:36